۲۵ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۲۵, ۱۳۹۹

حوادث برای کودکان و راههای پیشگیری

فروردین ۲۵, ۱۳۹۹ ۰ دیدگاه

حوادث برای کودکان و راههای پیشگیری

حوادث یکی از مهمترین علل مرگ و معلولیت های کودکان است.به منظور جلوگیری ازحوادث و بهبود شرایط ایمنی کودکان بررسی علمی موضوعاتی چون میزان وقوع حوادث کودکان، علت وقوع حوادث و آموزش ها ی ارایه شده جهت پیشگیری از حوادث کودکان ضروری است.

بررسی مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد که کودکان زیر ۵ سال بیشتر در معرض خطر حوادثی چون سوختگی ها، مسمومیت و سقوط اند،در حالیکه ایمنی کودکان بزرگتر از ۵ سال بیشتر با حوادثی مانند تصادفات خیابانی به خطر می افتد.مطالعات معدودی به بررسی عوامل حوادث کودکان پرداخته اند،بررسی ها بیانگر آنند که شرایط پرخطر محیطی عامل مهمی برای رخدادن بسیاری از حوادث کودکان است.سطح تحصیلات والدین نیز عاملی مرتبط در بروز حوادث کودکان بوده است. آموزش های ایمنی مربوط به کودکان، از طریق مدرسه، والدین، کتاب ها و برنامه های تلویزیونی ارایه می شوند.والدین مهمترین منبع آموزش ایمنی کودکانند، در حالی که آنها رسانه های گروهی را بهترین منبع آموزش ایمنی کودکان برای خود مطرح می کنند. همچنین، آموزش های مربوط به ایمنی کودکان به والدین در کتاب ها گنجانده شده است.به طور کلی برنامه آموزشی جامع و مشخصی برای بهبود سطح ایمنی کودکان و پیشگیری از حوادث کودکان وجود ندارد.
میتوان گفت در صورت رعایت اصول اولیه ایمنی، بسیاری از حوادث قابل پیشگیری هستند. به این منظور باید به کودکان خود بیاموزید که چگونه از خطرات و حوادث مربوط به خیابانها و زمین بازی دوری کنند. همچنین احتمال بروز حوادث و سوانح خانگی را تا حد امکان کاهش دهید. تصادفات رانندگی مسئول اکثریت مرگ و میرهاست. استفاده از وسایل حفاظتی داخل اتومبیل برای پیشگیری از مرگ و صدمات شدید در مواقع بروز تصادفات بسیار مؤثرند.

کودکان ذاتاً کنجکاو هستند. در محیط خانه هم احتمال خطراتی نظیر شوک الکتریکی، سیم های برق، تیغ، درهای شیشه ای، پنجره های باز، حمام، وان و استخر وجود دارد.

همانطور که کودک بزرگتر می شود. نوع مراقبت ها نیز فرق می کند. به عنوان مثال در مورد یک کودک نوپا باید مواظب پله ها و لبه های تیز بود ولی در کودکان بزرگتر باید در مورد دوچرخه و خیابان نگران بود و اقدامات حفاظتی را به مورد اجرا گذاشت.

راههای پیشگیری از حوادث کودکان

نگهداری داروها

داروها در منزل باید دور از دسترس کودکان نگهداری شوند؛ سعی کنید آنها را در مکانی که کودکان به آنها دسترسی ندارند نظیر جعبه داروی قفل دار نگهداری کنید؛ داروهای تجویز شده را بعد از بهبودی در منزل نگه ندارید؛ نگهداری داروهایی که تاریخ مصرف آنها گذشته کار اشتباهی است؛ به خاطر داشته باشید داروهای دور ریختنی خود را در جایی بریزید که در دسترس کودکان نباشند.