تاثیر ازدواج مردان مجرد در نظم اجتماعی کشورها

ازدواج نیروی تمدن‌ساز مهمی برای مردان است. هیچ نهاد دیگری به جز مذهب و شاید ارتش چنین درخواست‌های اخلاقی برای مردان وضع نمی‌کند. به گزارش سرویس زنان جهان؛ مردان جوان و غیرمتأهل همیشه در سراسر جهان علت نگرانی اجتماعی بوده‌اند.

آنان تهدیدی برای خودشان و جامعه هستند. یک سیاستمدار آمریکایی دربارۀ جامعه‌‌ای پر از مردان مجرداین گونه هشدار می‌دهد: «کافی‌ست آنان را در جامعه داشته باشید تا بی‌درنگ به هرج‌و‌مرج برسید.»
پژوهشگران معتقدند مردان غیرمتأهل جوان، به خشونت، پرخاش و بی‌بندو‌باری بیشتری تمایل دارند و واقعاً مستعد رفتارهای نامناسب هستند؛ همچنین بیشتر از بیماری، سانحه یا حوادث نابهنگام می‌میرند. آنان در هر گروهی اکثریت منحرفان، تبهکاران، جنایتکاران، قاتلان، معتادان مواد مخدر، سرکردگان اشرار و خلافکاران را تشکیل می‌دهند.
از نظر جامعه شناسان زندگی خانوادگی، ازدواج و بچه‌داری، نیروی تمدن‌ساز بسیار مهمی برای مردان است و آنها را به رشد آن دسته از عادات شخصیتی تشویق می‌کند که سبب توفیق در نقش یک حامی اقتصادی می‌شود، عاداتی از قبیل دوراندیشی، همکاری، صداقت، اعتماد و ایثار.
محققان تاکید دارند ازدواج همچنین بر انرژی جنسی مردانه تمرکز متفاوتی دارد از این جهت که تأثیری که داشتن بچه بر مردان می‌گذارد این است که آنها را وادار به ارائه الگویی خوب می‌کند. همه ما حداقل یک بار شنیده‌ایم که مردی اعتراف کند فقط اگر ازدواج کرده بود و بچه داشت، گرفتار انحرافات خاص یا الگوهای غیرمسئولانه اجتماعی نمی‌شد.
همچنین جامعه شناسان معتقدند ازدواج نیروی تمدن‌ساز مهمی برای مردان است. هیچ نهاد دیگری به جز مذهب و شاید ارتش چنین درخواست‌های اخلاقی برای مردان وضع نمی‌کند. مطمئناً عاملی انتخابی در ازدواج وجود دارد.

آن گروه از مردانی که زنان‌شان به ازدواج اهمیت می‌دهند برخی فضایل مدنی را کسب کرده‌اند و آن عده از مردانی که در چارچوب‌های اخلاقی نمی‌گنجند در همسریابی مشکل دارند. ولی مطالعات اپیدمولوژیک و نظرسنجی‌های اجتماعی نشان داده‌ است که ازدواج جدای از عامل انتخاب، تأثیر تمدن‌سازی هم دارد. ازدواج، سلامت، رقابت، پاکدامنی و سعادت شخصی را ترویج می‌دهد.